Befordring

Aesel Transportcolourbox10257668

Der træffes afgørelse om befordringsbehovet på baggrund af en lægerklæring eller anden sagkyndig udtalelse om den unges egen befordringsevne.

Befordring

For  unge, der ikke kan benytte offentlige befordringsmidler, arrangeres transport, som betales af kommunen. Dette gælder også ved forbigående sygdom.

Er det nødvendigt, at den unge ledsages under befordring, sørger kommunalbestyrelsen for en sådan ordning og afholder udgiften hertil.

Hvis en ung, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, selv sørger for transport, kan kommunen bidrage med et aftalt månedligt beløb.

Unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem til uddannelsessted og tilbage igen på mere end 22 km, kan få befordringsgodtgørelse.

 

Tårnby frise

STU Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail:  uhh.uu.bk@taarnby.dk  

×

Cookie info