Kort om STU og målgruppevurdering

Strandbillede6607536

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Her kan du læse mere om, hvad en STU er og hvordan man kan blive visiteret til en STU.

Kort om STU

STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse ) er en individuelt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge, der har særlige behov og ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser.

Uddannelsen kan tilbydes efter afslutning af undervisningspligten (afslutning af folkeskole, privatskole eller specialskole).  Den unge skal påbegynde uddannelsen, inden han eller hun fylder 25 år.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre studie eller til arbejdsmarkedet, men skal give den unge kompetencer til et aktivt og selvstændigt voksenliv.

Målgruppevurderingen

Det er vigtigt i vejledningen af en ung at sikre sig, at den unge kommer på den rigtige uddannelse. Derfor er det den unges UU vejleder, der udarbejder målgruppevurderingen. Herefter udarbejder en af UUs STU vejledere en indstilling. Denne indstilling er det grundlag kommunen/visitationsudvalget træffer afgørelsen på.

Ansøgning og Klageadgang

Det er kommunen hvor den unge har folkeregisteradresse, der træffer beslutningen om, hvorvidt den unge hører hjemme i målgruppen for STU. Den unge og forældrene skal inddrages i målgruppevurderingen og udarbejdningen af indstillingen og kan give input.

Hvis den unge ikke vurderes at være i målgruppen for STU og den unge eller forældre/værge er uenige, kan de klage til Klagenævnet for Specialundervisning over afgørelsen. Den myndighed, der har foretaget målgruppevurderingen, skal oplyse om klagemuligheden og være behjælpelig med klagen.

 

Tårnby frise

STU Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail:  uhh.uu.bk@taarnby.dk  

×

Cookie info