Krav til eleven

Bulls Eyecolourbox10530896

Hvordan kan man få en STU og hvilke krav er der til unge på STU?

Krav til eleven under STU-forløbet

Først og fremmest skal du visiteres til uddannelsen. Det betyder, at du skal kontakte din UU vejleder, så du kan få lavet en målgruppevurdering.

Hvis du er i målgruppen, så vil en af UUs to STU vejledere lave en indstilling til visitationsudvalget, som  tager stilling til, om du er berettiget til en STU.

Hvis du bliver godkendt til en STU

Der er visse krav til unge, der går på en STU uddannelse.

Der er krav til det antal timer, du skal have i løbet af et undervisningsår. En STU består af 840 timer om året . Det svarer til 21 timer om ugen i 40 uger.

Der er krav til dit fremmøde og deltagelse på uddannelsen, og der følges op, hvis du udebliver eller ikke deltager aktivt. I sidste ende kan kommunen vælge at afbryde din uddannelse.

Midlertidig afbrydelse af STU forløb.

Du kan anmode om tilladelse til at afbryde uddannelsen midlertidigt. Genoptagelse af uddannelsen skal ske, inden du bliver 25, hvis afbrydelsen ikke skyldes langvarig sygdom eller barselsorlov. Når uddannelsen genoptages kan kommunen vælge, at der skal laves en ny målgruppevurdering inden opstart.

Hvis du ikke deltager aktivt i din uddannelse, kan den afbrydes.

 

Tårnby frise

STU Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail:  uhh.uu.bk@taarnby.dk  

×

Cookie info