Uddannelsesplan

Omkring Computercolourbox1268321

Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet gennem de 3 år som uddannelsen tager.
Men hvad skal der stå i en uddannelsesplan og hvem laver den?

Uddannelsesplanen

STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse og uddannelsen er et redskab til at udvikle færdigheder, der kan gavne den unge i det daglige liv. Så hvis den unge er blevet vurderet til at være i målgruppen for en STU, er næste skridt at lægge en plan for uddannelsen.

En STU består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse.

UU har ansvaret for i samarbejde med det valgte uddannelsessted at udarbejde en uddannelsesplan

Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en plan for undervisningen og eventuelt vejledning om gennemførelse af uddannelsens delelementer, som forestås af de enkelte uddannelsessteder, samt beskrivelse af træning, praktik m.m.

Uddannelsesplanen skal desuden indeholde en beskrivelse af målene for hele uddannelsen og af de planlagte vejledningssamtaler om uddannelsesplanen.

Uddannelsen består af flere elementer.  For hvert element i uddannelsen skal der angives følgende i uddannelsesplanen:

  1. Hvor og hvornår uddannelsens delelementer gennemføres, herunder hvordan de tilrettelægges enten på hold eller i grupper eller i særlige tilfælde som enkeltmandsundervisning.
  2. Omfanget af uddannelsens delelementer angivet i timer á 60 minutter
  3. Målsætningen for uddannelsens delelementer.

Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan progressionen i uddannelsen er tilrettelagt.

 

Uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal omfatte følgende:

  1.  En almendannende del, der retter sig imod den unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan her i indgå fag, der udvikler den unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, bo-undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.
  2. En specifikt målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Der kan heri indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter. Der kan også indgå fag, der forbereder til og giver træning i beskæftigelsesmæssige aktiviteter, herunder virksomhedsbesøg, undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner.
  3. Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte, hvor meget praktik der kan indgå i den enkelte unges 3-årige uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal justeres efter behov og mindst en gang om året.

Planen skal fastlægges i samråd med den unge og forældrene og der skal lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker. Det er kommunen, der i sidste ende bestemmer, hvad planen skal indeholde, men den unge og forældre/værge har mulighed for at kommentere og komme med forslag.

Forældre eller værge har ikke mulighed for f.eks. at fastlægge, at undervisningen af den unge skal foregå på en bestemt skole. Hvis kommunen vurderer, at et andet tilbud er det rigtige for den unge, vil uddannelsesplanen blive udarbejdet ud fra kommunens vurdering.

Hvis den unge eller forældre/værge ikke er enige i den uddannelsesplan, der er lagt for den unge, kan de klage til Klagenævnet for Specialundervisning. Den myndighed, der har besluttet uddannelsesplanen, skal oplyse om klagemuligheden og være behjælpelig med klagen.

 

Tårnby frise

STU Tårnby  *  Saltværksvej 2A, 2. sal *  2770 Kastrup  *  tlf: 32 52 52 74 *  mail:  uhh.uu.bk@taarnby.dk  

×

Cookie info